Władze Oddziału

Zarząd Oddziału Lubelskiego:
- p. Anna Goch - Prezes Zarządu Oddziału
- p. Barbara Czernichowska - Wiceprezes Zarządu Oddziału
- p. Katarzyna Jurycka - Skarbnik
- p. Ewa Płonka - Sekretarz - Prezes Zarządu Koła Terenowego w Świdniku
- p. Wanda Krupińska - Członek Zarządu Oddziału
- p. Marta Smoleń - Członek Zarządu Oddziału
- p. Maria Zacharczuk - Członek Zarządu Oddziału
- p. Genowefa Zawada - Członek Zarządu Oddziału

Komisja Rewizyjna Oddziału Lubelskiego:
- p. Bronisława Budzyńska - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Oddziału
- p. Izabela Kotorowicz - Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej Oddziału
- p. Anna Domaciuk - Członek Komisji Rewizyjnej Oddziału

SIEDZIBA ODDZIAŁU:
LUBELSKIE CENTRUM AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ
ul. Leszczyńskiego 23 lok. 205, 20-068 Lublin
telefon: 501-076-246
e-mail:
lublin@uroconti.pl

KRS: 0000287705
NIP: 712-308-96-33
REGON: 060293337

WŁADZE CENTRALNE STOWARZYSZENIA

Stowarzyszenie Osób z NTM UroConti Oddział w Lublinie; Siedziba Lubelskiego Centrum Aktywnoœci Obywatelskiej; ul. Leszczyńskiego 23, 20-068 Lublin; tel.: 0-501-076-246
© UroConti 2007 - 2020