Aktualności

Neuromodulacja nareszcie dostępna!

2019-03-30

Cieszymy się, że możemy ogłosić, że po 8 latach starań m.in. naszego Stowarzyszenia neuromodulacja krzyżowa jest w pełni dostępna jako świadczenie gwarantowane w polskich szpitalach.

UroConti na Forum Pacjentów Onkologicznych

2019-03-25

21 marca 2019 roku w Warszawie, pod hasłem "DEKADA PACJENTÓW", odbyło się VIII Forum Pacjentów Onkologicznych. Przedstawiciele Stowarzyszenia "UroConti" po raz kolejny uczestniczyli w obradach.

MZ odpowiada na interpelację poselską

2019-03-25

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Maciej Miłkowski odpowiedział na interpelację posła Marka Rząsy, dotyczącą leczenia pacjentów cierpiących na opornego na kastrację raka gruczołu krokowego.

Odpowiedź na interpelację w sprawie NTM

2019-03-23

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Maciej Miłkowski odpowiedział na interpelację posła Marka Rucińskiego, dotyczącą możliwości objęcia refundacją nowych substancji czynnych w leczeniu nietrzymania moczu.

MZ odpowiada na interpelację poselską

2019-03-20

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Maciej Miłkowski odpowiedział na interpelację posła Pawła Bańkowskiego, dotyczącą leczenia w ramach programu lekowego: "Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego (ICD-10 C 61)".

MZ o zaopatrzeniu w środki chłonne

2019-03-19

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Maciej Miłkowski odpowiedział na interpelację posłów: Pawła Skuteckiego, Pawła Szramka i Macieja Masłowskiego w sprawie wypracowania rozwiązań w zakresie zaopatrzenia pacjentów w materiały chłonne.

Odpowiedź na interpelację dot. raka prostaty

2019-03-18

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Maciej Miłkowski odpowiedział na interpelację poseł Bożeny Kamińskiej, dotyczącej leczenia w ramach programu lekowego: "Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego".

Stowarzyszenie Osób z NTM UroConti; ul. Ciołka 13, 01-445 Warszawa; tel.: 22 279 49 07, fax: 22 279 49 10
© UroConti 2007 - 2020
create by QMD Company