Aktualności

Rekomendacja Prezesa AOTMiT w sprawie Xtandi

2018-09-14

Prezes Agencji rekomenduje objęcie refundacją produktu leczniczego Xtandi (enzalutamidum), kapsułka miękka, 40 mg, 112 kaps.

Opinia Rady Przejrzystości

2018-09-13

Rada Przejrzystości uznała za niezasadną proponowaną zmianę w zapisach programu lekowego: "Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego (ICD-10 C61)".

Dyżur UroConti na infolinii RPP

2018-09-12

Anna Sarbak, Prezes Stowarzyszenia UroConti dniu 19 września (środa) będzie dyżurowała na infolinii Biura Rzecznika Praw Pacjenta. Zapraszamy do kontaktu pod bezpłatnym numerem telefonu 800-190-590 w godzinach 15:00 - 18:00.

Dlaczego nadal nie ma neuromodulacji?

2018-09-11

W kwietniu Ministerstwo Zdrowia wydało rozporządzenie o włączeniu nowych procedur do koszyka świadczeń gwarantowanych, czyli tych, za które płaci NFZ.

Odpowiedź MZ na postulaty UroConti

2018-09-06

Ministerstwo Zdrowia odniosło się do postulatów UroConti w sprawie aktualnych potrzeb osób dotkniętych nietrzymaniem moczu.

Opina w sprawie wzoru zlecenia

2018-09-05

Członkowie Stowarzyszenia Osób z NTM "UroConti" przekazali swoje stanowisko nt. zaproponowanych zmian w projekcie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy.

Pacjenci chcą być leczeni nowoczesnymi lekami

2018-08-29

Możliwości leczenia pacjentów z zaawansowanym rakiem prostaty w ramach programu lekowego "Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego z przerzutami (ICD-10 C-61)" kurczą się po ogłoszeniu komunikatu o ograniczeniach w stosowaniu leków.

Stowarzyszenie Osób z NTM UroConti; ul. Ciołka 13, 01-445 Warszawa; tel.: 22 279 49 07, fax: 22 279 49 10
© UroConti 2007 - 2020
create by QMD Company