Zmiana w Zarządzie Głównym UroConti

2012-01-26

W związku z oficjalną rezygnacją dwóch członków Zarządu Głównego: p. Marii Zdeb - prezesa oraz p. Wandy Uszok – sekretarza, 24 stycznia w Warszawie odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Osób z NTM "UroConti", na którym uzupełniono skład Zarządu Głównego. Na spotkanie przybyło 43 delegatów reprezentujących wszystkie 8 oddziałów Stowarzyszenia.

Na nowego Prezesa wybrano p. Annę Sarbak, natomiast na sekretarza p. Marię Szramską. Obydwie Panie są członkiniami Oddziału Stowarzyszenia w Poznaniu.

Obecny skład Zarządu Głównego:

Prezes - p. Anna Sarbak
Sekretarz - p. Maria Szramska
Skarbnik - p. Barbara Woźniak

Stowarzyszenie Osób z NTM UroConti; ul. Ciołka 13, 01-445 Warszawa; tel.: 22 279 49 07, fax: 22 279 49 10
© UroConti 2007 - 2018
create by QMD Company