.:UroConti - Stowarzyszenie Osób z NTM:. Wybór władz Stowarzyszenia
WFIPP
Support_In_Continence

Wybór władz Stowarzyszenia

2007-04-13

Zarząd Główny Stowarzyszenia Osób z NTM "UroConti" tworzą:
- Danuta Jankowska (Łódź) – Prezes
- Zofia Ikwanty (Lublin) – Sekretarz
- Krystyna Olczyk (Łódź) – Skarbnik

Główną Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia Osób z NTM "UroConti" tworzą:
- Zenon Kossakowski (Warszawa) - Przewodniczący
- Aniela Rogowska (Warszawa)
- Krystyna Postój (Lublin)

Radę Stowarzyszenia Osób z NTM "UroConti" tworzą Prezesi Oddziałów Stowarzyszenia:
- Anna Siergiej - Prezes Oddziału w Gdańsku
- Marian Wiech - Prezes Oddziału w Kielcach
- Teresa Bodzak - Prezes Oddziału w Lublinie
- Maria Kurzep - Prezes Oddziału w Łodzi

- Krystyna Urbaniak - Prezes Oddziału w Warszawie

Galeria zdjęć

Stowarzyszenie Osób z NTM UroConti; ul. Ciołka 13, 01-445 Warszawa; tel.: 22 279 49 07, fax: 22 279 49 10
© UroConti 2007 - 2021
create by QMD Company