RAPORT WSPARCIE PACJENTA Z NTM

2013-07-02

Raport jest próbą odpowiedzi na wnioski zawarte w pierwszej edycji raportu opublikowanego w ubiegłym roku. Zawiera on również dane za 2012 r. co pozwoli porównać zmiany jakie zaszły w stosunku do roku 2011.

Dokument powstał pod auspicjami World Federation of Incontinent Patients (WFIP Światowa Federacja Pacjentów z Inkontynencją) przy współpracy ze Stowarzyszeniem UroConti oraz przy wykorzystaniu materiałów powstałych w latach 2002-2013 w ramach Programu NTM.

Wnioski płynące w opracowania, ujawniają liczne wady polskiego systemu opieki nad osobami cierpiącymi na nietrzymanie moczu (NTM). Obecnie obowiązujące regulacje prawne ograniczają chorym na NTM możliwość szybkiego wyleczenia oraz zachowania odpowiedniej higieny. Autorzy wskazują, że koszty absencji zawodowej oraz leczenia powikłań wynikających z zaniedbań pielęgnacyjnych w grupie pacjentów z średnim i ciężkim NTM są nieproporcjonalnie wysokie w stosunku do kosztów refundacji środków absorpcyjnych.
Dlatego też w raporcie zaproponowane zostały rozwiązania wspierające osoby z NTM w systemie opieki zdrowotnej (np. zasady refundacji środków absorpcyjnych, schematy leczenia, zasady klasyfikacji stopnia NTM), a także rozwiązania prowadzące do efektywniejszego wykorzystania środków publicznych.

Cały raport jest do pobrania w zakładce RAPORT DOTYCZĄCY WSPARCIA PACJENTA Z NTM W SYSTEMIE OPIEKI ZDROWOTNEJ: www.uroconti.pl

Stowarzyszenie Osób z NTM UroConti; ul. Ciołka 13, 01-445 Warszawa; tel.: 22 279 49 07, fax: 22 279 49 10
© UroConti 2007 - 2018
create by QMD Company