UroConti na Dialogu dla Zdrowia

2014-02-21

W dniu 30 stycznia 2014 roku w Ministerstwie Zdrowia odbyło się spotkanie Dialogu dla Zdrowia. Stowarzyszenie "UroConti" na spotkaniu reprezentowała prezes Anna Sarbak.

Było to pierwsze spotkanie Dialogu dla Zdrowia, w którym nasza organizacja wzięła udział. Podczas spotkania zwróciliśmy uwagę ministerstwa na problem ograniczeń w dostępie do farmakoterapii zespołu pęcherza nadreaktywnego (OAB), który dotyka ok. 16% osób dorosłych. W swoim wystąpieniu prezes Sarbak zwróciła uwagę ministerstwa, iż pomimo wysokiej zachorowalności, na wykazie leków refundowanych obecnie znajdują się tylko 2 substancje stosowane w terapii OAB: solifenacyna oraz tolterodyna. Ponadto dostęp do refundacji wspominanych leków jest utrudniony poprzez obowiązek wykonania badania urodynamicznego.

Na kolejnym spotkaniu Dialogu dla Zdrowia otrzymamy stanowisko resortu zdrowia w naszej sprawie.

Poniżej prezentujemy szczegółowy protokół ze spotkania.

Protokół ze spotkania Dialogu dla Zdrowia - styczeń 2014

Stowarzyszenie Osób z NTM UroConti; ul. Ciołka 13, 01-445 Warszawa; tel.: 22 279 49 07, fax: 22 279 49 10
© UroConti 2007 - 2020
create by QMD Company