Drugie spotkanie Dialogu dla Zdrowia

2014-03-25
Było to już drugie spotkanie Dialogu dla Zdrowia, w którym nasza organizacja wzięła udział. Podczas spotkania otrzymaliśmy odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na zgłoszony przez nas, na poprzednim spotkaniu, problem ograniczeń w dostępie do farmakoterapii zespołu pęcherza nadreaktywnego (OAB). Niestety Ministerstwo nie podzieliło naszych postulatów w tej kwestii, twierdząc że z refundowanych leków obecnie korzysta niewielka liczba osób, a zniesienie obowiązku badania urodynamicznego leży w gestii producentów, którzy zdaniem resortu, powinni złożyć w tej sprawie nowy wniosek o refundację.

Poniżej prezentujemy szczegółowy protokół ze spotkania.

Protokół Dialogu dla Zdrowia - luty 2014

Stowarzyszenie Osób z NTM UroConti; ul. Ciołka 13, 01-445 Warszawa; tel.: 22 279 49 07, fax: 22 279 49 10
© UroConti 2007 - 2020
create by QMD Company