.:UroConti - Stowarzyszenie Osób z NTM:. Nowe wzory zleceń

Nowe wzory zleceń

2014-06-16
Na oficjalnej stronie Narodowego Funduszu Zdrowia ukazał się komunikat o zmianie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne. Od 1 lipca 2014 potwierdzane będą wyłącznie zlecenia wystawione na nowym druku.

Jak podaje NFZ , zlecenia które zostały wystawione do 30 czerwca br., ale nie zostały potwierdzone przez Narodowy Fundusz, tracą swoją ważność.

Nowy druk zastąpi dwa dotychczas obowiązujące zlecenia, tj. zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne (z wyłączeniem środków pomocniczych przysługujących comiesięcznie) oraz zlecenie na zaopatrzenie w środki pomocnicze przysługujące comiesięcznie. Wprowadzone zmiany mają na celu uproszczenie procedury wystawiania zleceń.

Jak czytamy na portalu www.rynekzdrowia.pl, zgodnie z nowymi zasadami, wypisywane przez lekarzy zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne objęte refundacją wymagają określenia nowej nazwy wyrobu medycznego ze wskazaniem grupy (litera) i liczby porządkowej określonej w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

Więcej: www.nfz.gov.pl

Stowarzyszenie Osób z NTM UroConti; ul. Ciołka 13, 01-445 Warszawa; tel.: 22 279 49 07, fax: 22 279 49 10
© UroConti 2007 - 2020
create by QMD Company