Raport 2015: Sytuacja pacjentów z NTM

2015-06-19

Stowarzyszenie Osób z NTM "UroConti" po raz kolejny w ramach obchodów Światowego Tygodnia Kontynencji (z ang. World Continence Week, WCW) uczestniczyło przy powstawaniu czwartej edycji raportu na temat sytuacji pacjentów z NTM w systemie opieki zdrowotnej.

W raporcie przedstawione zostały najnowsze statystyki dotyczące kosztów związanych z nietrzymaniem moczu, ponoszonych przez narodowego płatnika, samych chorych, a także całe społeczeństwo. Ponadto, opisana została polityka refundacyjna dotycząca leków, nowych terapii i zaopatrzenia w środki absorpcyjne oraz rekomendowanych schemat leczenia OAB (ang. overactive bladder).

Raport powstał pod auspicjami World Federation of Incontinent Patients (WFIP) przy współpracy ze Stowarzyszeniem Osób z NTM "UroConti" oraz przy wykorzystaniu materiałów powstałych w latach 2002-2015 podczas kampanii edukacyjno-informacyjnej Programu NTM.

Treść raportu

 

Stowarzyszenie Osób z NTM UroConti; ul. Ciołka 13, 01-445 Warszawa; tel.: 22 279 49 07, fax: 22 279 49 10
© UroConti 2007 - 2018
create by QMD Company