Spotkanie w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta

2015-05-21

Rzecznik Praw Pacjenta Krystyna Barbara Kozłowska wystosowała do przedstawicieli Stowarzyszenia Osób z NTM "UroConti" zaproszenie na spotkanie z liderami innych organizacji pacjenckich. Spotkanie odbędzie się 16 czerwca 2015 roku w siedzibie Biura Rzecznika Praw Pacjenta przy ul. Młynarskiej 46 w Warszawie.

Podczas spotkania, Rzecznik Praw Pacjenta zaprezentuje swoją wizję współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze praw pacjenta. Dla umocnienia przyszłej współpracy została opracowana Deklaracja Współpracy Rzecznika Praw Pacjenta z Organizacjami Pacjenckimi. Celem deklaracji jest wzajemna pomoc i wsparcie w realizacji działań chroniących prawa pacjenta. Dla ułatwienia komunikacji na stronie Rzecznika Praw Pacjenta www.bpp.gov.pl zostanie utworzone miejsce dedykowane tylko NGO, które umożliwi wymianę informacji i doświadczeń, a także pozwoli na wspólne konsultowanie przyszłych projektów i inicjatyw.

Treść zaproszenia

 

Stowarzyszenie Osób z NTM UroConti; ul. Ciołka 13, 01-445 Warszawa; tel.: 22 279 49 07, fax: 22 279 49 10
© UroConti 2007 - 2018
create by QMD Company