Oświadczenie senator Hatki do min. Zembali

2015-09-07

Senator Hatka w swoim oświadczeniu zaapelowała o stworzenie aktu prawnego regulującego kwestię związne z tym obowiązkiem warunkującym uzyskanie refundacji w leczeniu zespołu pęcherza nadreaktywnego. Senator Hatka zwróciła uwagę na fakt,  że badanie jest metodą inwazyjną, stanowi duże obciążenie psychiczne dla pacjentów, może stanowić zagrożenie dla ich zdrowia, a co za tym idzie - wielu pacjentów z niego rezygnuje, a w konsekwencji rezygnuje również z leczenia. Senator Helena Hatka, jako czlonek senackiej Komisji Zdrowia, zadeklarowała jednocześnie pełne wsparcie i zaangażowanie w pracach związanych z tą kwestią.

Pełny tekst oświadczenia senator Heleny Hatki: senat.gov.pl/gfx/senat/userfiles/_public/k8/dokumenty/stenogram/oswiadczenia/hatka/8102.pdf

Stowarzyszenie Osób z NTM UroConti; ul. Ciołka 13, 01-445 Warszawa; tel.: 22 279 49 07, fax: 22 279 49 10
© UroConti 2007 - 2018
create by QMD Company