List UroConti do Konstantego Radziwiłła

2015-12-03

Stowarzyszenie Osób z NTM UroConti wystosowało do nowego Ministra Zdrowia, Konstantego Radziwiłła w dniu 27 listopada 2015 roku list z prośbą o spotkanie. List zawierał również postulaty pacjentów cierpiących na różne formy nietrzymania moczu w Polsce, które były wielokrotnie przedstawiane poprzednim ministrom zdrowia, lecz nie przyniosło to żadnych rezultatów.

Wśród najważniejszych postulatów znalazły się:

-usunięcie obowiązku wykonania badania urodymicznego jako warunku uzyskania refundowanego dostępu do leczenia farmakologicznego zespołu pęcherza nadreaktywnego,

-wprowadzenie jednego, jasnego kryterium medycznego (nietrzymanie moczu) uprawniającego do refundacji środków absorbcyjnych,  

-umieszczenie w katalogu świadczeń refundowanych procedury neuromodulacji krzyżowej dla pacjentów cierpiących na ciężkie postacie NTM,

-zwiększenie limitów ilościowych na refundowane środki absorbcyjne z 60 szt. do co najmniej 90 szt. miesięcznie,

-poszerzenie listy leków refundowanych w leczeniu zespołu pęcherza nadreaktywnego o nowe substancje medyczne,

Stowarzyszenie zwróciło się również do nowego Ministra Zdrowia z prośbą o powrót do tematu dotyczącego nowej nadspecjalizacji: "uroginekologii" wzorem innych krajów europejskich.

Treść listu znajduje się tutaj.

 

Stowarzyszenie Osób z NTM UroConti; ul. Ciołka 13, 01-445 Warszawa; tel.: 22 279 49 07, fax: 22 279 49 10
© UroConti 2007 - 2020
create by QMD Company