UroConti w Dialogu dla Zdrowia

2016-01-22

21 grudnia 2015 roku w siedzibie Ministerstwa Zdrowia odbyło się kolejne spotkanie Dialogu dla Zdrowia, w którym uczestniczyło również Stowarzyszenie Osób z NTM "UroConti".

Przedstawiciele Stowarzyszenia poruszyli temat konieczności wykonywania badania urodynamicznego jako warunku uzyskania refundowanych leków w zespole pęcherza nadreaktywnego oraz stanu prac nad implementacją procedury neuromodulacji krzyżowej do koszyka świadczeń gwarantowanych.

Postulaty pacjentów zmagających się z nietrzymaniem moczu przedstawiła Teresa Bodzak, która przypomniała, że badanie urodynamiczne jest uciążliwie oraz mało skuteczne. Z tego względu wskazanie tej procedury jako warunkującej dostęp do leków refundowanych jest niezasadne.

Zwrócono również uwagę na brak decyzji włączenia do koszyka świadczeń gwarantowanych neuromodulacji krzyżowej, stosowanej w leczeniu najtrudniejszych przypadków klinicznych pęcherza nadreaktywnego. Terapia jest stosowana na świecie od ponad 20 lat. Stowarzyszenie UroConti złożyło taki wniosek w Ministerstwie Zdrowia w 2011 r. We wrześniu 2014 r. AOTMiT wydała w tej sprawie pozytywną rekomendację.

Izabela Morska w odpowiedzi dot. urodynamiki stwierdziła, że podmiot odpowiedzialny złożył wniosek refundacyjny 18 sierpnia br. Obecnie trwają prace administracyjne związane z tą kwestią. Zdecydowano, że ta sprawa będzie również przedmiotem dyskusji podczas kolejnego spotkania Dialogu dla Zdrowia. W odniesieniu do spraw związanych z nowelizacją koszyka świadczeń gwarantowanych Minister Piotr Warczyński poinformował, że koszty związane z wprowadzeniem nowych świadczeń są bardzo wysokie i wielokrotnie Minister Zdrowia musi podejmować trudne decyzje dotyczące wyboru najbardziej potrzebnych procedur.

Stowarzyszenie Osób z NTM UroConti; ul. Ciołka 13, 01-445 Warszawa; tel.: 22 279 49 07, fax: 22 279 49 10
© UroConti 2007 - 2018
create by QMD Company