.:UroConti - Stowarzyszenie Osób z NTM:. Spotkanie Rady UroConti z Zarządem Głównym
WFIPP
Support_In_Continence

Spotkanie Rady UroConti z Zarządem Głównym

2016-03-22

Podczas spotkania omówione zostaną bieżące sprawy Stowarzyszenia z zakresu działań legislacyjnych, takich jak:

- podsumowanie działań "UroConti" zmierzających do likwidacji zapisu dotyczącego badania urodynamicznego,

- poszerzenie możliwości terapeutycznych o nowoczesne formy leczenia - co dalej ws. pozytywnych rekomendacji (mirabegron, toksyna botulinowa, neuromodulacja),

- zaopatrzenie w wyroby medyczne wydawane na zlecenie - refundacja środków absorpcyjnych,

- petycja w sprawie zmiany sytuacji osób niesamodzielnych i przewlekle chorych

oraz bieżące sprawy organizacyjne.

                                

Stowarzyszenie Osób z NTM UroConti; ul. Ciołka 13, 01-445 Warszawa; tel.: 22 279 49 02, fax: 22 279 49 10
© UroConti 2007 - 2021
create by QMD Company