Raport: Pacjent z NTM w Systemie Opieki...

2016-06-19

Stowarzyszenie Osób z NTM "UroConti" przy współpracy z World Federation of Incontinent Patients (WFIP) oraz Programem prospołecznym "NTM - Normalnie Żyć" opublikowało piątą już edycję raportu pod tytułem: "Pacjent z NTM w Systemie Opieki Zdrowotnej 2016".

Na nietrzymanie moczu cierpi ok. 10% populacji po 30 roku życia. Problem ten, zaliczany przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) do podstawowych zagadnień zdrowotnych, stał się ogromnym wyzwaniem dla systemu ochrony zdrowia. W dobie starzejącego się społeczeństwa oraz zmian cywilizacyjnych, problem NTM będzie pogłębiał swoją skalę, dlatego tak ważna jest kompleksowa analiza i poszukiwanie optymalnych rozwiązań.

W tegorocznej edycji raportu poruszane zostały głównie zagadnienia dotyczące społecznych i ekonomicznych kosztów NTM, które dotyczą przede wszystkim badań diagnostycznych, refundacji leków, zabiegów chirurgicznych, jak i wizyt u lekarzy - specjalistów, a także kosztów pośrednich związanych z leczeniem powikłań, zaburzeń psychicznych jak i kosztów powiązanych z absencją w pracy pacjentów z NTM. Autorzy raportu poświęcili także dużą uwagę polityce refundacyjnej, sposobom leczenia, jak i kwestiom opieki nad pacjentem z NTM.

Treść raportu

Stowarzyszenie Osób z NTM UroConti; ul. Ciołka 13, 01-445 Warszawa; tel.: 22 279 49 07, fax: 22 279 49 10
© UroConti 2007 - 2020
create by QMD Company