Interpelacja posła Marka Rucińskiego

2016-08-25

W dniu 29 lipca br. poseł Marek Ruciński wystosował do Ministra Zdrowia interpelację w sprawie problemów osób chorych na NTM.

Mimo wzrastającej liczby chorych polski ustawodawca wciąż nie podjął działań, które realnie rozwiązywałyby ten problem. Przykładem takiego zachowania ze strony państwa jest fakt obecności w obowiązującym rozporządzeniu w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. z 2013 r., poz. 1565) NTM jedynie jako kryterium warunkowego refundacji środków absorpcyjnych, które musi występować obok innych jednostek chorobowych.

W imieniu przedstawicieli osób chorych na NTM poseł Marek Ruciński zwrócił się do Ministerstwa Zdrowia z następującymi pytaniami:

1. Czy Ministerstwo Zdrowia planuje zwiększenie limitów ilościowych refundowanych środków absorpcyjnych, ponieważ w zgodnej opinii osób chorych liczba 60 szt. jest niewystarczająca?
2. Czy w ramach nowelizacji listy leków refundowanych planowane jest rozszerzenie jej o leki zawierające nowe substancje medyczne skuteczne przy leczeniu zespołu pęcherza nadreaktywnego, takie jak mirabegron, darifenacyna?
3. W jaki sposób Ministerstwo Zdrowia planuje rozwiązać problem warunkowej refundacji środków absorpcyjnych, wykluczający chorych np. na wysiłkowe NTM?
4. Czy w ramach katalogu świadczeń refundowanych planowane jest umieszczenie procedury neuromodulacji krzyżowej, co jest bardzo skutecznym zabiegiem w przypadku ciężkich postaci NTM?

Stowarzyszenie Osób z NTM UroConti; ul. Ciołka 13, 01-445 Warszawa; tel.: 22 279 49 07, fax: 22 279 49 10
© UroConti 2007 - 2018
create by QMD Company