W sprawie wyrobów medycznych

2016-08-30

Pisma z uwagami UroConti do projektu ustawy zostały wysłane do następujących osób: dr hab. n. med. Tomasza Tomasika - Prezesa Kolegium Lekarzy Rodzinnych, Zofii Małas - Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, do Grażyny Wójcik - Prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, do Weroniki Rejmanowskiej - Polskiego Stowarzyszenia Opiekunów Medycznych, do Elżbiety Piotrowskiej-Rutkowskiej - Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, do dr Macieja Hamankiewicza - Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej.

Stowarzyszenie Osób z NTM „UroConti” od wielu lat zabiega o umożliwienie polskim pacjentom borykającym się z dolegliwością nietrzymania moczu szerokiego dostępu do środków absorpcyjnych, stanowiących podstawowe produkty higieniczne, stosowane przez chorych w wielu schorzeniach. Stowarzyszenie wielokrotnie podkreślało konieczność zmian na poziomie Rozporządzenia Ministra Zdrowia i jest zaskoczone inicjatywą wprowadzenia zmian na poziomie ustawy, które w ocenie UroConti rozmontowuje dotychczasowy system refundacji wyrobów medycznych, nie dając jednak jakiejkolwiek gwarancji utrzymania dotychczasowej jakości i dostępności środków absorpcyjnych.

Stowarzyszenie postulowało m.in. o zachowanie pięciu podstawowych kategorii środków absorpcyjnych, przyjęcie kryterium jakościowego jako warunku refundacji, czy też dostępność wszystkich, nawet nietypowych rozmiarów produktów, w celu niedopuszczenia do dyskryminacji pacjentów o większych gabarytach. Zgłoszone przez UroConti uwagi są niezbędne, aby zachować dostępność i jakość wyrobów medycznych, często decydujących o komforcie życia pacjentów.

Stowarzyszenie Osób z NTM UroConti; ul. Ciołka 13, 01-445 Warszawa; tel.: 22 279 49 07, fax: 22 279 49 10
© UroConti 2007 - 2018
create by QMD Company