Zaproszenie od K. Ostrowskiego

2016-11-28

Krzysztof Ostrowski, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Praw Pacjentów zaprosił Stowarzyszenie UroConti na posiedzenie Zespołu, które odbędzie się 1 grudnia 2016 roku.

Przedmiotem spotkania będą bariery w finansowaniu leczenia onkologicznego w Polsce.

Porządek posiedzenia:

1. Wstęp do tematu bariery w finansowaniu leczenia onkologicznego w Polsce - Przewodniczący Zespołu, Pan Poseł Krzysztof Ostrowski.
2. Finansowanie leczenia onkologicznego w Polsce - perspektywa Ministerstwa Zdrowia i NFZ:
   - Pan Marek Tombarkiewicz - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia;
   - Przedstawiciel NFZ - do potwierdzenia.
3. Najpilniejsze potrzeby w leczeniu onkologicznym w Polsce - perspektywa Konsultanta Krajowego:
   - Prof. Maciej Krzakowski - Konsultant Krajowy w dziedzinie onkologii klinicznej.
4. Najpilniejsze potrzeby w leczeniu onkologicznym w Polsce - perspektywa pacjentów:
   - Pani Dorota Kaniewska - Prezes Stowarzyszenia Pol-Ilko;
   - Krzysztof Tronczyński - Prezes Fundacji Gramy Dalej;
   - Inni pacjenci zgłaszający się w trakcie dyskusji (opcjonalnie).

Stowarzyszenie Osób z NTM UroConti; ul. Ciołka 13, 01-445 Warszawa; tel.: 22 279 49 07, fax: 22 279 49 10
© UroConti 2007 - 2018
create by QMD Company