W sprawie neuromodulacji krzyżowej

2016-12-19

W związku z zapytaniem UroConti o wprowadzenie neuromodulacji krzyżowej jako świadczenia gwarantowanego w leczeniu ciężkich postaci NTM, MZ wystosowało pismo.

Departament Polityki Lekowej poinformował, ze w Ministerstwie Zdrowia trwają prace mające na celu wydanie decyzji w sprawie wydania decyzji w zakresie zakwalifikowania neuromodulacji krzyżowej jako świadczenia gwarantowanego. Maja one na celu zaktualizowanie ekonomicznego zakresu wnioskowanej terapii. Wydana przez prezesa AOTMiT rekomendacja z dnia 8 września 2014 roku opierała się na już nieaktualnych danych ekonomicznych. Po zakończeniu prac nad aktualizacją kosztów świadczenia, Minister Zdrowia podejmie decyzję w sprawie zakwalifikowania neuromodulacji krzyżowej w leczeniu zaburzeń czynnościowych dolnych dróg moczowych jako świadczenia gwarantowanego.

Stowarzyszenie Osób z NTM UroConti; ul. Ciołka 13, 01-445 Warszawa; tel.: 22 279 49 07, fax: 22 279 49 10
© UroConti 2007 - 2018
create by QMD Company