Sekcja Prostaty debatuje

2017-01-05

W debacie „Nowotwory prostaty. Europejskie standardy i polska rzeczywistość", która odbyła się w siedzibie „Rzeczpospolitej" wzięli udział przedstawiciele Sekcji Prostaty Stowarzyszenia UroConti.

B. Olawski oraz A. Marcinek z Krakowa , którzy reprezentowali stowarzyszenie UroConti odnieśli się m.in. do pytań zadanych w liście do ministra zdrowia:
„Mając świadomość czynnika ekonomicznego, na który powołuje się prezes AOTMiT, nie jesteśmy w stanie zrozumieć, dlaczego Ministerstwo Zdrowia tak prowadziło negocjacje, że od wydania pierwszej rekomendacji mijają właśnie dwa lata, a nadal nie widać efektów państwa pracy".

Bogusław Olawski, prezes oddziału małopolskiego Stowarzyszenia UroConti, przedstawił możliwe rozwiązania sytuacji. – Aby leczyć lepiej i taniej, proponuję: obowiązkowe, w ramach badań okresowych, PSA panów po 40. roku życia, powołanie zespołu lekarzy różnych specjalności (onkolog, urolog, ginekolog itp.) do wyboru właściwej metody leczenia pacjenta z rakiem, leczenie nowoczesnymi lekami, a więc leczenie tańsze, a także wprowadzenie prawidłowej polityki dystrybucji i zwiększenie ilości środków chłonnych. Czyli w ramach tych samych funduszy bardziej skuteczne i tańsze leczenie – mówił. – Wydrukowałem sobie ze strony AOTMiT fragment rekomendacji dotyczący enzalutamidu. W jej treści napisane jest, że „prezes nie rekomenduje", a w uzasadnieniu: „prezes rekomenduje wydanie pozytywnej rekomendacji". W dalszej części czytamy natomiast: „prezes rekomenduje ewentualnie". Przyznam, że niewiele rozumiem.
Dyskusję podsumowal poseł HOK, mówiąć, że muszą być po prostu podjęte trudne decyzje w resorcie zdrowia dotyczące leczenia, a więc przede wszystkim szukania większych środków i inwestowania w najnowsze technologie i leki, które są potrzebne polskim pacjentom.


Źródło: http://www.rp.pl/Rzecz-o-zdrowiu/301029897-Nowoczesne-terapie-nowotworow-prostaty-sa-pilne.html#ap-5

Stowarzyszenie Osób z NTM UroConti; ul. Ciołka 13, 01-445 Warszawa; tel.: 22 279 49 07, fax: 22 279 49 10
© UroConti 2007 - 2018
create by QMD Company