Nowy numer Biuletynu

2017-03-04

Zapraszamy do lektury pierwszego w tym roku Biuletynu Stowarzyszenia Osób z NTM UroConti.

W numerze znajdą Państwo informacje na temat czy dojdzie do zmian w refundacji wyrobów medycznych, po zablokowaniu projektu ustawy funkcjonariuszom CBA. Kolejnym tematem jest uczestnictwo Sekcji Prostaty UroConti w posiedzeniu zorganizowanym przez Parlamentarny Zespół ds. Pacjentów w sprawie finansowania leczenia onkologicznego w Polsce. W Biuletynie omówiona została również kwestia umieszczenia w katalogu świadczeń refundowanych procedury neuromodulacji krzyżowej. Stowarzyszenie UroConti już w 2011 r. złożyło wniosek o refundację tego zabiegu i stoi na stanowisku, że wszelkie działania powinny prowadzić do tego, by wreszcie umożliwić refundowanie tych procedur, których skuteczność kliniczna, oparta na badaniach naukowych, nie budzi żadnych wątpliwości. W Biuletynie dzielimy się także z Państwem wrażeniami z udziału w XI Forum Liderów Organizacji Pacjentów. Spotkanie organizowane przez Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej umożliwiło integrację środowiska pacjentów oraz osób działających na ich rzecz.

Serdecznie zapraszamy do lektury! www.uroconti.pl


Stowarzyszenie Osób z NTM UroConti; ul. Ciołka 13, 01-445 Warszawa; tel.: 22 279 49 07, fax: 22 279 49 10
© UroConti 2007 - 2018
create by QMD Company