Prezes AOTMiT rekomenduje

2017-05-02

Prezes AOTMiT rekomenduje objęcie refundacją produktu leczniczego Xtandi, w ramach programu lekowego we wskazaniu "Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego z przerzutami (ICD-10 C-61)".

Prezes Agencji, biorąc pod uwagę stanowisko Rady Przejrzystości, a także dostępne dowody naukowe i wyniki analiz farmakoekonomicznych, a także wytyczne kliniczne i rekomendacje refundacyjne oraz opinie eksperckie stwierdził, że finansowanie z pieniędzy publicznych ocenianej technologii medycznej jest uzasadnione.

Proponowana kategoria dostępności refundacyjnej brzmi: "lek dostępny w ramach programu lekowego „Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego z przerzutami ICD -10 C-61)", z poziomem odpłatności przez pacjenta: bezpłatnie, w ramach nowej grupy limitowej. Podmiot odpowiedzialny zaproponował instrument dzielenia ryzyka.

Rekomendacja została przygotowana na podstawie zlecenia Ministra Zdrowia z dnia 04.01.2017r. (znak pisma: PLA 4600.433.2016.7.MB).

Pełna treść rekomendacji

Stowarzyszenie Osób z NTM UroConti; ul. Ciołka 13, 01-445 Warszawa; tel.: 22 279 49 07, fax: 22 279 49 10
© UroConti 2007 - 2020
create by QMD Company