Medexpress.pl rozmawia z M. Tombarkiewiczem

2017-05-05

Medexpress.pl przeprowadził z podsekretarzem stanu w Ministerstwie Zdrowia rozmowę o zaawansowaniu prac nad koordynowaną opieką zdrowotną w Polsce.

MZ od roku zajmuje się problemem przeprowadzenia pacjenta przez różnego rodzaju zawiłości poszczególnych poziomów jednostek służby zdrowia, między POZ a specjalistyką laboratoryjną, szpitalem i rehabilitacją poszpitalną. Wdrażane są już pierwsze pomysły. Funkcjonuje również pilotaż opieki koordynowanej nad kobietą w ciąży, w przygotowaniu są: pilotaż opieki pacjenta po ostrym zespole wieńcowym oraz po protezoplastyce. Programy te będą obejmować dużą populację pacjentów. MZ współpracuje też z organizacjami pacjenckimi nad opieką koordynowaną dla pacjentów z SM. Ministerstwo znajduje się już na poziomie jego pilotażu w jednym z województw. Działania te podlegają obserwacji, w jaki sposób można je skutecznie wdrożyć i skoordynować opiekę. Później, jeśli założenie teoretyczne sprawdzi się, programy zostaną wdrożone w całym kraju.

Pełny wywiad: www.medexpress.pl

Stowarzyszenie Osób z NTM UroConti; ul. Ciołka 13, 01-445 Warszawa; tel.: 22 279 49 07, fax: 22 279 49 10
© UroConti 2007 - 2018
create by QMD Company