Spotkanie Rady Stowarzyszenia w Łodzi

2008-12-01

W skład Rady Stowarzyszenia Osób z NTM "UroConti" wchodzą Prezesi wszystkich Oddziałów Stowarzyszenia (obecnie 6 osób). Rada Stowarzyszenia jest organem doradczym i nadzorującym pracę Zarządu Głównego.

Podczas spotkania w Łodzi członkowie Zarządu Głównego przedstawili sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego za drugie półrocze 2008 r. Następnie swoje sprawozdania za ten okres przedstawili Prezesi wszystkich oddziałów Stowarzyszenia.

Rada Stowarzyszenia przeprowadziła także dyskusję nad zmianami do Statutu Stowarzyszenia i zarekomendowała Zarządowi Głównemu przyjęcie zmian w statucie. Wszystkie propozycje zmian zostaną przedstawione na Walnym Zebraniu Delegatów Stowarzyszenia, gdzie odbędzie się głosowanie. Walne Zebranie planowane jest na pierwsze półrocze 2009 r.

Stowarzyszenie Osób z NTM UroConti; ul. Ciołka 13, 01-445 Warszawa; tel.: 22 279 49 07, fax: 22 279 49 10
© UroConti 2007 - 2020
create by QMD Company