W sprawie zmian w wykazie leków refundowanych

2017-08-22

Stowarzyszenie Osób z NTM UroConti napisało list do wiceministra zdrowia Marcina Czecha w sprawie zmian w wykazie leków refundowanych.

W opublikowanym projekcie listy leków refundowanych, znajdują się w dalszym ciągu tylko dwie substancje lecznicze (tolterodyna i solifenacyna) przeznaczone dla pacjentów z zespołem pęcherza nadreaktywnego, w tym jedna z nich - solifenacyna - dostępna jest bez konieczności potwierdzenia diagnozy badaniem urodynamicznym. Leki antycholinergiczne często wiążą się ze skutkami ubocznymi oraz nie zawsze przynoszą oczekiwany rezultat terapeutyczny, a ze względu na liczne objawy niepożądane, wielu pacjentów rezygnuje z terapii już po kilku miesiącach jej stosowania. W Polsce, w sprzedaży jest wiele innych substancji, np. darifenacyna, fesoterodyna, oksybutynina oraz mirabegron - substancja nowej generacji, która nie została dotychczas objęta refundacją, pomimo uzyskania pozytywnej rekomendacji AOTMiT w listopadzie 2014 r. Przedstawiciele Stowarzyszenia "UroConti" nie rozumieją, dlaczego mirabegron jeszcze nie znalazł się w wykazie leków refundowanych.
Zakres zmian proponowanych w nowelizacji rozporządzenia rozczarowuje. Pacjenci liczą, że przedstawione uwagi do projektu zmian w wykazie leków refundowanych zostaną uwzględnione przy kolejnej nowelizacji listy leków refundowanych.

Pełna treść listu

Stowarzyszenie Osób z NTM UroConti; ul. Ciołka 13, 01-445 Warszawa; tel.: 22 279 49 07, fax: 22 279 49 10
© UroConti 2007 - 2018
create by QMD Company