Nie ma zgody na refundację mirabegronu

2018-01-13

W liście poinformowano, że produkty zawierające: fesoterodynę, darifenacynę, oksybutyninę i mirabegron zostaną objęte procedurą mającą na celu refundację i ustalenie urzędowej ceny zbytu dla leków zawierających ww. substancje czynne, po wpłynięciu kompletnych wniosków.

W przypadku produktu leczniczego Betmiga (mirabegron), 17 listopada 2014 roku prezes AOTMiT wydał pozytywną rekomendację w sprawie objęcia go refundacją, jednak wzkazał, ze aktualna propozycja wnioskodawcy jest wysokim obciążeniem budżetu dla płatnika i jest nieadekwatna do efektów terapii.

Wniosek został poddany negocjacjom cenowym pomiędzy Wnioskodawcą a Komisją Ekonomiczną, jednak poziom cenowy proponowany przez Wnioskodawcę został uznany za nieodpowiedni, a tym samym, Minister Zdrowia podjął negatywną decyzje administracyjną w sprawie objęcia refundacją Betmigi (mirabegronu). Ponownie złożony Wniosek, też został rozpatrzony negatywnie przez Ministra Zdrowia.

Pełna treść listu

Stowarzyszenie Osób z NTM UroConti; ul. Ciołka 13, 01-445 Warszawa; tel.: 22 279 49 07, fax: 22 279 49 10
© UroConti 2007 - 2020
create by QMD Company