Opinia prawna dla pacjentów

2018-01-16

Dla pacjentów, którzy mają problem z zakwalifikowaniem się do kontynuacji terapii w ramach programu lekowego "Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego" została przygotowana opinia prawna.

Memorandum w sprawie możliwości kwalifikacji pacjenta do kontynuacji terapii w ramach programu lekowego B.56, daje wytyczne w jaki sposób pacjenci spełniający kryteria kontynuacji powinni zostać włączeni do programu niezależnie od pozostałych kryteriów, w szczególności uniemożliwiających włączenie w związku ze wcześniejszym stosowaniem enzalutamidu lub octanu abirateronu.

Memorandum ma charakter analizy prawnej przedmiotowego problemu.

Pełna treść memorandum

Stowarzyszenie Osób z NTM UroConti; ul. Ciołka 13, 01-445 Warszawa; tel.: 22 279 49 07, fax: 22 279 49 10
© UroConti 2007 - 2018
create by QMD Company