Interpelacja nr 21035

2018-03-26

Interpelacja jest odpowiedzią na prośbę rodziców dzieci z niepełnosprawnością, którzy prosza o interwencję w sprawie zmiany zasad refundowania tzw. cewników zewnętrznych (pieluchomajtki, podkłady). Jak informują od marca br. została zmniejszona refundacja na pieluchy dla dzieci z niepełnosprawnością. Zmiany zapowiadane prze MZ, miały zapewnić , by osoby wychowujące dzieci z niepełnosprawnością zostały objęte lepszą opieką, a jest wręcz przeciwnie. Ustawa „Za życiem” miała wspierać rodziny, które wychowują dzieci z niepełnosprawnością.

Zamiast zmniejszać powinno się zwiększyć ilość refundowanych pieluchomajtek, bo 60 szt to jak wskazują rodzice jest stanowczo za mało - 2 szt/ dzień. Dla tych rodzin liczy się każda złotówka, dlatego rodzice dzieci niepełnosprawnych chcą wiedzieć czy możliwe jest przywrócenie poprzednich zasad refundacji lub czy jest szansa aby została zwiększona ilość refundowanych pieluchomajtek.


Źródło: http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=4A414ABD&view=6


Stowarzyszenie Osób z NTM UroConti; ul. Ciołka 13, 01-445 Warszawa; tel.: 22 279 49 07, fax: 22 279 49 10
© UroConti 2007 - 2019
create by QMD Company