Bayer w sprawie Xofigo

2018-09-15

Sekcja Prostaty Stowarzyszenia "UroConti" otrzymała pismo od firmy Bayer, producenta leku dichlorek radu-223 (Xofigo), odnoszące się do doniesień medialnych z ostatnich tygodni w związku z publikacją stanowiska Europejskiej Agencji Leków (EMA) z dnia 27 lipca br., która zaleca ograniczenie stosowania leku Xofigo w leczeniu zaawansowanego raka prostaty.

- Stanowisko, które otrzymaliśmy od firmy Bayer z pewnością wzbogaca naszą wiedzę w kwestii leczenia nowoczesnymi lekami zaawansowanego raka prostaty.
Bayer uważa, że stosowanie Xofigo w Polsce w ramach programu lekowego finansowanego przez NFZ zapewnia pełne bezpieczeństwo pacjentom z uwagi na monoterapię. Nie ma możliwości leczenia Xofigo skojarzonego z jakimkolwiek innym lekiem. Politerapia (leczenie skojarzone) miała miejsce tylko i wyłącznie na etapie randomizowanych badań klinicznych. Tym niemniej nie rozwiewa ono naszych wątpliwości związanych z bezpiecznym stosowaniem leku Xofigo. Warto zauważyć, iż podobne wątpliwości wyraziła w dniu 27 sierpnia br. Rada Przejrzystości działająca przy Agencji Ocen Technologii Medycznych i Taryfikacji. Cieszymy się jednak, że firma Bayer zareagowała na komunikat EMA oraz na związane z tym komunikatem obawy pacjentów z zaawansowanym rakiem prostaty, przekazując nam obszerne wyjaśnienie. -
komentuje Bogusław Olawski, przewodniczący sekcji prostaty Stowarzyszenia "UroConti".

Treść pisma

Stowarzyszenie Osób z NTM UroConti; ul. Ciołka 13, 01-445 Warszawa; tel.: 22 279 49 07, fax: 22 279 49 10
© UroConti 2007 - 2019
create by QMD Company