Przygotowanie analizy leku Kabazytaksel

2019-01-25

Najbliższe miesiące rozstrzygną o nowych możliwościach terapeutycznych w leczeniu opornego na kastrację raka gruczołu krokowego.

Resort zdrowia zlecił bowiem AOTMiT ocenę programu lekowego "Kabazytaksel w leczeniu opornego na kastrację raka gruczołu krokowego (ICD-10: C61)". Pozytywne rozpatrzenie wniosku umożliwi przeprowadzenie negocjacji cenowych i refundację leku Jevtana w dawce 60 mg/1,5 ml. Zlecenie dotyczy: przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości i  rekomendacji Prezesa Agencji.

Więcej: www.bipold.aotm.gov.pl

Stowarzyszenie Osób z NTM UroConti; ul. Ciołka 13, 01-445 Warszawa; tel.: 22 279 49 07, fax: 22 279 49 10
© UroConti 2007 - 2019
create by QMD Company