.:UroConti - Stowarzyszenie Osób z NTM:. Kiedy neuromodulacja będzie w końcu dostępna?

Kiedy neuromodulacja będzie w końcu dostępna?

2019-03-18

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia opublikowała projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne (w tym świadczenie neuromodulacji krzyżowej). Konsultacje publiczne potrwają do 27 marca br. do godziny 12:00. Uwagi można zgłaszać pod adres szpital.dsoz@nfz.gov.pl.

Pomimo opublikowania 22 stycznia br. na stronie Agencji Ocen Technologii Medycznych i Taryfikacji obwieszczenia Prezesa AOTMiT w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenie szpitalne - neuromodulacja krzyżowa, w opublikowanym projekcie zarządzenia Prezesa NFZ świadczenie neuromodulacji krzyżowej nie zostało wycenione przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Oznacza to, że żaden szpital nadal nie będzie oferował pacjentom tej terapii.

Neuromodulacja krzyżowa jest bezpieczną i skuteczną metodą terapeutyczną, od przeszło 25 lat z powodzeniem stosowaną na całym świecie. Umożliwia ona całkowite ustąpienie nietrzymania moczu lub znaczne zmniejszenie epizodów nietrzymania moczu i liczby mikcji u osób z najcięższymi postaciami tego schorzenia.

Stowarzyszenie Osób z NTM UroConti; ul. Ciołka 13, 01-445 Warszawa; tel.: 22 279 49 07, fax: 22 279 49 10
© UroConti 2007 - 2020
create by QMD Company