Światowy Tydzień Kontynencji 2019

2019-06-17

W dniach 17 - 23 czerwca 2019 roku, już po raz jedenasty obchodzony jest Światowy Tydzień Kontynencji (World Continence Week, WCW). Ta globalna inicjatywa, opracowana i zarządzana przez World Federation of Incontinence Patients (WFIP), ma na celu zwiększenie świadomości na temat chorób pęcherza, bólu miednicy i innych dolegliwości mających ogromny wpływ na życie borykających się z nimi pacjentów i ich opiekunów.

Jak co roku we wszystkie aktywności związane z obchodami WCW włącza się Stowarzyszenie Osób z NTM "UroConti".

Polskie obchody Światowego Tygodnia Kontynencji zakończy Ogólnopolska Konferencja Stowarzyszenia Osób z NTM "UroConti" zatytułowana "NTM 2019 - JAK WSPÓŁPRACOWAĆ ABY POMÓC?", która odbędzie się 24 czerwca w hotelu Novotel Warszawa Airport przy ul. 1 Sierpnia 1 w Warszawie.

Podczas konferencji analizie poddane zostaną między innymi polityka państwa wobec osób z chorobami układu moczowo-płciowego czy aktualne standardy leczenia NTM. Swoją inaugurację będzie miał również raport "Pacjent z NTM w systemie opieki zdrowotnej 2019".

Wśród zaproszonych na konferencję osób znajdą się lekarze różnych specjalizacji, przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, organizacji pacjenckich i pozarządowych, jak również przedstawiciele mediów.

Program konferencji "NTM 2019 - JAK WSPÓŁPRACOWAĆ ABY POMÓC?"

*************
Inicjatorem Światowego Tygodnia Kontynencji jest Międzynarodowe Towarzystwo Kontynencji (International Continence Society, ICS), które prowadzi liczne działania mające na celu m.in. edukację związaną z problemem nietrzymania moczu, budowanie i podnoszenie świadomości społecznej w zakresie tej choroby oraz poprawę jakości życia wszystkich osób na nią cierpiących. Inicjatywę kontynuuje World Federation of Incontinence Patients, której Stowarzyszenie "UroConti" jest członkiem-założycielem.

Stowarzyszenie Osób z NTM UroConti; ul. Ciołka 13, 01-445 Warszawa; tel.: 22 279 49 07, fax: 22 279 49 10
© UroConti 2007 - 2019
create by QMD Company