UroConti na warsztatach w AOTMiT

2019-07-03

Halina Obszarska z oddziału mazowieckiego Stowarzyszenia "UroConti" uczestniczyła w warsztatach inaugurujących prace zespołu ds. przygotowania wytycznych oceny technologii medycznych (HTA) dla wyrobów medycznych, które zorganizowano w siedzibie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w Warszawie.

Podczas warsztatów, które odbyły sie 3 lipca, omówione zostały przepisy prawa w zakresie wyrobów medycznych, rozwiązania międzynarodowe, dotychczasowe doświadczenia Agencji i innych interesariuszy procesu. Spotkanie zakończyło się przyjęciem harmonogramu prac zespołu.

Stowarzyszenie Osób z NTM UroConti; ul. Ciołka 13, 01-445 Warszawa; tel.: 22 279 49 07, fax: 22 279 49 10
© UroConti 2007 - 2019
create by QMD Company