UroConti o projekcie listy leków dot. OAB

2019-08-27

Stowarzyszenie "UroConti" skierowało do Ministerstwa Zdrowia swoje uwagi do opublikowanego projektu obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, który wejdzie w życie 1 września 2019 r.

W stanowisku Prezes Stowarzyszenia UroConti napisała m.in.: "W opublikowanym projekcie listy leków refundowanych odnotowaliśmy pojawienie się w niższej cenie 4 nowych leków generycznych zawierających substancję leczniczą - solifenacynę - przeznaczonych dla pacjentów z zespołem pęcherza nadreaktywnego (OAB - overactive bladder), charakteryzujących się tym samym mechanizmem działania. Odbieramy to jako naturalny proces zakończenia ochrony patentowej leku zawierającego solifenacynę.

Niestety nie odnotowaliśmy uwzględnienia postulatu, o który ubiegamy się od kilku lat, mianowicie wprowadzenia II linii leczenia farmakologicznego, która w listopadzie ubiegłego roku uzyskała już nie po raz pierwszy pozytywną rekomendację Prezesa AOTMiT (Rekomendacja nr 117/2018 z dnia 23 listopada 2018 r. Prezesa AOTMiT).

(...) Obecny brak w refundacji II linii leczenia farmakologicznego oznacza od razu przejście do kolejnej linii leczenia, już inwazyjnej i konieczności hospitalizacji.

Brak zmian proponowanych w projekcie w zakresie leczenia OAB uważamy za rozczarowujący. Lista substancji medycznych refundowanych w zespole pęcherza nadreaktywnego nie była zmieniana od początku jej utworzenia w 2011 roku."

Z treścią stanowiska Stowarzyszenia "UroConti" można zapoznać się tutaj.

Stowarzyszenie Osób z NTM UroConti; ul. Ciołka 13, 01-445 Warszawa; tel.: 22 279 49 07, fax: 22 279 49 10
© UroConti 2007 - 2020
create by QMD Company