Uwagi Sekcji Prostaty do projektu listy leków

2019-08-27

Przewodniczący Sekcji Prostaty Stowarzyszenia "UroConti" skierował do Ministerstwa Zdrowia uwagi do opublikowanego w dniu 26 sierpnia 2019 roku projektu obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, który wejdzie w życie 1 września 2019 r.

W piśmie skierowanym do Ministerstwa Zdrowia czytamy:

Szanowni Państwo,

W imieniu członków Sekcji Prostaty Stowarzyszenia Osób z NTM "UroConti", która zrzesza pacjentów z chorobami gruczołu krokowego z całej Polski, pragnę zwrócić uwagę na fakt, że w projekcie obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, który wejdzie w życie 1 września 2019 r., nie zostały uwzględnione wielokrotnie zgłaszane postulaty Sekcji Prostaty Stowarzyszenia "UroConti".

Niestety, w opublikowanym projekcie nadal brak oczekiwanych przez nas pacjentów zmian w programie lekowym "Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego z przerzutami (ICD-10 C-61)":

  • Poprawienie ww. programu lekowego poprzez dodanie leku Xtandi (enzalutamid) przed chemioterapią. Nadal jesteśmy w ogonie Europy, jeśli chodzi o nowoczesne leczenie zaawansowanego raka prostaty, zarówno przed chemioterapią, gdzie mamy do dyspozycji tylko jeden lek, jak i po chemioterapii, gdzie nasze leczenie ogranicza zakaz sekwencyjności, który jest sprzeczny z międzynarodowymi standardami.
  • Zniesienie zakazu sekwencyjnego leczenia w ww. programie lekowym - wprowadzony i wcześniej nie zapowiadany zakaz leczenia sekwencyjnego oraz poszerzenie leczenia przed chemioterapią tylko o jeden lek, spowodował ogromne rozgoryczenie, szczególnie wśród pacjentów dla których lek o nazwie Zytiga (abirateron) okazał się wcześniej nieskuteczny. Według naszej wiedzy, zakaz leczenia sekwencyjnego nie jest stosowany w innych krajach a Polska jest wyjątkiem.
  • Zniesienie ograniczenia, jakim jest skala Gleasona, w kwalifikacji pacjentów do ww. programu lekowego. Obecnie chorzy na zaawansowanego raka prostaty są pozbawieni możliwości leczenia w przypadku, gdy skala Gleasona wynosi więcej niż 8. Skala Gleasona nie powinna stanowić kryterium kwalifikacji bądź wykluczenia.

Stowarzyszenie "UroConti" oczekuje tych zmian od wielu miesięcy. Nie widzimy racjonalnych przesłanek, dla których wprowadzenie ww. zmian jest nadal blokowane przez Ministra Zdrowia. Oczekujemy poważnego potraktowania zdrowia i życia mężczyzn, którzy czują się dyskryminowani.

Cieszymy się, że Minister Zdrowia znalazł czas na spotkanie z organizacjami reprezentującymi kobiety oraz pieniądze na poszerzenie programu lekowego leczenia raka piersi. Jednocześnie jesteśmy zawiedzeni, że Minister Zdrowia znowu zapomniał o mężczyznach cierpiących na raka gruczołu krokowego.

Nasze zniecierpliwienie i zaniepokojenie wynika ze złych doświadczeń z ostatnich dwóch lat oraz z faktu, że rozgoryczeni pacjenci kontaktują się z nami w oczekiwaniu na korzystne dla siebie wiadomości. Nadal chcemy wierzyć, że Ministerstwo Zdrowia dba przede wszystkim o nasze zdrowie i życie.

Z poważaniem,
Bogusław Olawski
Przewodniczący Sekcji Prostaty Stowarzyszenia Osób z NTM "UroConti"

Stowarzyszenie Osób z NTM UroConti; ul. Ciołka 13, 01-445 Warszawa; tel.: 22 279 49 07, fax: 22 279 49 10
© UroConti 2007 - 2020
create by QMD Company