UroConti do Ministra Zdrowia w sprawie OAB

2019-09-25

Stowarzyszenie Osób z NTM "UroConti" skierowało do Ministra Zdrowia, prof. Łukasza Szumowskiego pismo w sprawie leczenia farmakologicznego zespołu pęcherza nadreaktywnego (OAB - overactive bladder).

W piśmie czytamy m.in.:

 "Z satysfakcją odnotowaliśmy pojawienie się zamienników zawierających substancję leczniczą - solifenacynę - przeznaczonych dla pacjentów z zespołem pęcherza nadreaktywnego (OAB - overactive bladder), charakteryzujących się tym samym mechanizmem działania. Odbieramy to jako naturalny proces zakończenia ochrony patentowej leku zawierającego solifenacynę. Odnotowaliśmy również obniżkę cen, i jak rozumiemy, również kosztów refundacji.

Dlaczego zatem z uzyskanych oszczędności nadal nie podjęto decyzji o wprowadzeniu II linii leczenia farmakologicznego w OAB? Ubiegamy się o nią już od kilku lat. Substancja mirabegron, którą Prezes Agencji Ocen Technologii Medycznych i Taryfikacji już dwukrotnie pozytywnie zarekomendował do II linii leczenia OAB nadal pozostaje poza refundacją. W listopadzie mija rok, kiedy po raz drugi substancja ta uzyskała pozytywną rekomendację Prezesa AOTMiT (Rekomendacja nr 117/2018 z dnia 23 listopada 2018 r. Prezesa AOTMiT). Dlaczego proces ten trwa tak długo?

Ponadto pragnę zauważyć, że nadal nie usunięto wymogu badania urodynamicznego dla leków zawierających drugą refundowaną substancję medyczną stosowaną w leczeniu OAB - tolterodynę (Defur, Urimper, Tolzurin, Titlodine, Uroflow).

Chcielibyśmy również dowiedzieć się co się dzieje z procesem refundacji leku dla dorosłych cierpiących na nokturię - desmopresyną? Mamy świadomość, że w przypadku tego leku Prezes AOTMiT wydał rekomendację negatywną, ale jak rozumiemy sam proces refundacyjny nie został zakończony ostateczną decyzją.

Od momentu uruchomienia refundacji leków w OAB nadal oferowane są tylko dwie substancje medyczne o tym samym mechanizmie działania: solifenacyna oraz tolterodyna. Na świecie, w ramach refundacji, dostępnych jest wiele innych substancji lekowych, takich jak np. darifenacyna, fesoterodyna, desmopresyna, oksybutynina podawana przez skórę dla zmniejszenia efektów ubocznych, czy wreszcie mirabegron, w Polsce rekomendowany do II linii leczenia. Według danych, uzyskanych od World Federation of Incontinence Patients, międzynarodowej organizacji, której nasze stowarzyszenie jest członkiem, w krajach sąsiadujących bezpośrednio z Polską (Czechy, Węgry, Słowacja, Niemcy),  w ramach refundacji, dostępnych dla pacjentów z zespołem pęcherza nadreaktywnego jest zazwyczaj 4-6 spośród wyżej wymienionych substancji medycznych."

Z treścią pisma można zapoznać się tutaj.

Stowarzyszenie Osób z NTM UroConti; ul. Ciołka 13, 01-445 Warszawa; tel.: 22 279 49 07, fax: 22 279 49 10
© UroConti 2007 - 2020
create by QMD Company