Uproszczony wzór zlecenia na wyroby medyczne

2020-01-09

9 stycznia w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uproszczonego wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie w przypadku kontynuacji zlecenia. Uproszczony wzór zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne ma 2 strony i dotyczy wyłącznie środków cyklicznych (m.in. środki absorpcyjne, produkty stomijne, cewniki itp.) i tylko ich kontynuacji.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2020 roku.

Z treścią rozporządzenia można zapoznać się tutaj.

Stowarzyszenie Osób z NTM UroConti; ul. Ciołka 13, 01-445 Warszawa; tel.: 22 279 49 07, fax: 22 279 49 10
© UroConti 2007 - 2020
create by QMD Company