Opinia UroConti o Funduszu Medycznym

2020-07-15

Stowarzyszenie "UroConti" jako członek Rady Organizacji Pacjentów przy Rzeczniku Praw Pacjenta przygotowało i przekazało do Biura Rzecznika swoje stanowisko w sprawie projektu ustawy o Funduszu Medycznym.

Z treścią stanowiska naszego Stowarzyszenia można zapoznać się tutaj.

Stowarzyszenie Osób z NTM UroConti; ul. Ciołka 13, 01-445 Warszawa; tel.: 22 279 49 07, fax: 22 279 49 10
© UroConti 2007 - 2020
create by QMD Company