.:UroConti - Stowarzyszenie Osób z NTM:. List otwarty Delegatów do Ministra Zdrowia

List otwarty Delegatów do Ministra Zdrowia

2020-09-25

Delegaci obecni na Walnym Zebraniu Delegatów Stowarzyszenia Osób z NTM "UroConti", które odbyło się w Warszawie 25 września 2020 roku, skierowali list otwarty do Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego.

Delegaci pogratulowali Adamowi Niedzielskiemu objęcia funkcji Ministra Zdrowia oraz przedstawili najważniejsze postulaty Stowarzyszenia:

  • urealnienie limitów cenowych na refundowane środki absorpcyjne (pieluchomajtki, pieluchy anatomiczne, majtki chłonne, wkłady i podkłady), tak aby wynosiły one co najmniej 1,5 zł za szt.
  • wprowadzenie jednego, jasnego kryterium medycznego (nietrzymanie moczu) uprawniającego do refundacji środków absorpcyjnych
  • stworzenie drugiej linii leczenia farmakologicznego dla zespołu pęcherza nadreaktywnego (OAB)
  • ponowne zbadanie zasadności włączenia leków zawierających substancje czynne: solifenacyna i tolterodyna do listy refundowanych leków dla osób w wieku 75+
  • zniesienie wymogu wykonywania badania urodynamicznego jako warunku refundacji leków zawierających substancję o nazwie tolterodyna w leczeniu zespołu pęcherza nadreaktywnego
  • zniesienie zakazu sekwencyjnego leczenia w programie lekowym "Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego z przerzutami (ICD-10 C-61)"
  • poszerzenie dostępu do leczenia nowoczesnymi lekami w zaawansowanym raku prostaty

Pełna treść listu Delagtów do Ministra Zdrowia dostępna jest tutaj.

Stowarzyszenie Osób z NTM UroConti; ul. Ciołka 13, 01-445 Warszawa; tel.: 22 279 49 07, fax: 22 279 49 10
© UroConti 2007 - 2020
create by QMD Company