.:UroConti - Stowarzyszenie Osób z NTM:. Interpelacja w sprawie II linii leczenia OAB

Interpelacja w sprawie II linii leczenia OAB

2020-09-29

Poseł Marzena Okła-Drewnowicz (Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska) skierowała do Ministra Zdrowia interpelację w sprawie dopisania do listy leków refundowanych II linii leczenia zespołu pęcherza nadreaktywnego (OAB).

W interpelacji poprosiła Ministra Zdrowia o odpowiedź na dwa pytania:

  1. Czy znany jest Panu problem pacjentów zmagających się z ww. chorobą?
  2. Czy rozważa Pan możliwość refundacji leków niezbędnych do II linii leczenia choroby?
Treść interpelacji dostępna jest tutaj.
Stowarzyszenie Osób z NTM UroConti; ul. Ciołka 13, 01-445 Warszawa; tel.: 22 279 49 07, fax: 22 279 49 10
© UroConti 2007 - 2020
create by QMD Company