.:UroConti - Stowarzyszenie Osób z NTM:. Weź udział w ankiecie

Weź udział w ankiecie

2020-10-06

Na prośbę Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych, której jesteśmy członkiem, zachęcamy członków naszego Stowarzyszenia do udziału w ankiecie dotyczącej życia z działaniami niepożądanymi terapii onkologicznych.

• Ankieta jest skierowana do wszystkich pacjentów onkologicznych.
• Jej celem jest zbadanie opinii chorych onkologicznie o działaniach niepożądanych leczenia, które przeszli lub przechodzą.
• Wyniki posłużą do napisania raportu. Ankieta jest anonimowa, udział nie wymaga podania danych wrażliwych.
• Sondaż przeprowadza kilka organizacji pacjenckich.

Ankieta do pobrania dostępna jest tutaj.

Wypełnioną ankietę należy dostarczyć drogą listowną na adres: Agencja Primum PR, ul. Widok 8, 00-023 Warszawa. Istnieje również możliwość wysyłki MMS-em na numer telefonu: 539 203 186 lub drogą mailową na adres: skutkiuboczne@primum.pl.

Ankieta dostępna jest także do wypełnienia w wersji elektronicznej na stronie internetowej: www.skutkiuboczne.com.

Stowarzyszenie Osób z NTM UroConti; ul. Ciołka 13, 01-445 Warszawa; tel.: 22 279 49 07, fax: 22 279 49 10
© UroConti 2007 - 2020
create by QMD Company