.:UroConti - Stowarzyszenie Osób z NTM:. Pozytywna rekomendacja dla enzalutamidu

Pozytywna rekomendacja dla enzalutamidu

2021-01-06

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT), w rekomendacji nr 98/2020 z dnia 31 grudnia 2020 roku, rekomenduje objęcie refundacją produktu leczniczego: Xtandi, enzalutamid, w programie lekowym "Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego (ICD-10 C61)", w kategorii dostępności: lek dostępny w programie lekowym, z bezpłatnym poziomem odpłatności dla pacjenta.

Również Rada Przejrzystości w stanowisku nr 98/2020 z dnia 28 grudnia 2020 roku uznała za zasadne objęcie refundacją produktów leczniczych: Xtandi (enzalutamidum), kapsułki miękkie, 40 mg oraz Xtandi (enzalutamidum), tabletki powlekane, 40 mg, w ramach programu lekowego "Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego (ICD-10 C61)", pacjentom w leczeniu opornego na kastrację raka gruczołu krokowego wysokiego ryzyka (ang. castration-resistant prostate cancer, CRPC) bez przerzutów, w ramach wspólnej grupy limitowej dla wszystkich lutamidów i wydawanie ich bezpłatnie.

Obydwa ciała rekomendują jednoczesne wejście do programu lekowego trzech leków z grupy lutamidów (enzalutamid, apalutamid i darolutamid), przy czym tylko enzalutamid byłby dostępny na wszystkich trzech etapach leczenia: przed przerzutami, z przerzutami przed chemią i z przerzutami po chemii.

Stanowisko Rady Przejrzystości nr 98/2020 z dnia 28 grudnia 2020 roku dostępne jest tutaj, a Rekomendacja nr 98/2020 z dnia 31 grudnia 2020 roku Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji dostępna jest tutaj.

Stowarzyszenie Osób z NTM UroConti; ul. Ciołka 13, 01-445 Warszawa; tel.: 22 279 49 07, fax: 22 279 49 10
© UroConti 2007 - 2020
create by QMD Company