.:UroConti - Stowarzyszenie Osób z NTM:. Pozytywna rekomendacja dla darolutamidu

Pozytywna rekomendacja dla darolutamidu

2021-01-05

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT), w rekomendacji nr 97/2020 z dnia 23 grudnia 2020 roku, rekomenduje objęcie refundacją leku Nubeqa (darolutamid), w programie lekowym "Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego (ICD-10 C61)", jeżeli zostaną spełnione następujące warunki: pogłębienie proponowanego instrumentu dzielenia ryzyka oraz zaproponowanie dodatkowego instrumentu dzielenia ryzyka określającego maksymalny poziom wydatków ponoszonych przez płatnika publicznego oraz połączenia wnioskowanego programu lekowego z istniejącym programem lekowym.

Rekomendacja nr 97/2020 z dnia 23 grudnia 2020 roku Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji dostępna jest tutaj.

Stowarzyszenie Osób z NTM UroConti; ul. Ciołka 13, 01-445 Warszawa; tel.: 22 279 49 07, fax: 22 279 49 10
© UroConti 2007 - 2020
create by QMD Company