.:UroConti - Stowarzyszenie Osób z NTM:. Ministerstwo Zdrowia odpowiada w sprawie OAB

Ministerstwo Zdrowia odpowiada w sprawie OAB

2020-12-31

Maciej Miłkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia odpowiedział na interpelację nr 16169 posłów Anity Sowińskiej i Marka Rutki(Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy) w sprawie refundacji leków II linii leczenia u pacjentów z OAB.

W odpowiedzi czytamy m.in.: "(...) Nowy wniosek o objęcie refundacją leku Betmiga we wskazaniu: II linia farmakologicznego leczenia objawów zespołu pęcherza nadreaktywnego u dorosłych chorych uprzednio leczonych lekami antymuskarynowymi został złożony 27 czerwca 2018 r. W toku tego postępowania Rada Przejrzystości wydała stanowisko nr 119/2018 z dnia 19 listopada 2018 r., a następnie Prezes Agencji Oceny Technologii Lekowych i Taryfikacji wydał Rekomendację nr 117/2018 z dnia 23 listopada 2018 r.

Należy zaznaczyć, że zarówno stanowisko Rady Przejrzystości nr 342/2014 z dnia 17 listopada 2014 jak i Rekomendacja Prezesa Agencji nr 244/2014 z dnia 17 listopada 2014, które zostały wskazane w treści interpelacji jako uzasadnienie do aktualnie toczącego się postępowania, były przygotowane na potrzeby zakończonego już postępowania i uwzględniały dane dostępne w ówczesnym czasie.

Rekomendacja nr 117/2018 z dnia 23 listopada 2018 r. odnosi się do bardziej aktualnych danych i wskazuje na zasadność objęcia refundacją produktu Betmiga (mirabegronum) we wnioskowanym wskazaniu pod warunkiem znacznego obniżenia ceny leku i pogłębienia mechanizmu dzielenia ryzyka.

W toku postępowania wniosek został przekazany do negocjacji wnioskodawcy z Komisją Ekonomiczną. Po zakończonych negocjacjach Komisja Ekonomiczna wydała w sprawie negatywną uchwałę. Następnie postępowanie zostało zawieszone na wniosek podmiotu odpowiedzialnego.

W ostatnim czasie wnioskodawca wniósł pismo z prośbą o podjęcie postępowania, dlatego mogły zostać podjęte działania mające na celu wydanie decyzji w sprawie. Aktualnie uchwała Komisji Ekonomicznej oraz całość dokumentacji zostały przekazane do Ministra Zdrowia celem podjęcia pozytywnej bądź negatywnej decyzji w zakresie objęcia refundacją leku Betmiga we wnioskowanym wskazaniu."

Pełna treść odpowiedzi na interpelację dostępna jest tutaj.

Stowarzyszenie Osób z NTM UroConti; ul. Ciołka 13, 01-445 Warszawa; tel.: 22 279 49 07, fax: 22 279 49 10
© UroConti 2007 - 2020
create by QMD Company