.:UroConti - Stowarzyszenie Osób z NTM:. Rada Funduszu Medycznego powołana
WFIPP
Support_In_Continence

Rada Funduszu Medycznego powołana

2021-02-17

16 lutego 2021 roku odbyło się zdalne pierwsze spotkanie Rady Funduszu Medycznego, w trakcie którego Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Sławomir Gadomski, przekazał członkom Rady powołania i życzył dalszej dobrej współpracy.

W skład Rady Funduszu Medycznego wchodzą przedstawiciele administracji rządowej, interesariuszy systemu ochrony zdrowia ale również dwaj przedstawiciele organizacji zrzeszających pacjentów, w tym Stanisław Maćkowiak z Federacji Pacjentów Polskich, której członkiem jest Stowarzyszenie "UroConti". Nowopowołana Rada będzie pełnić funkcję opiniodawczo-doradczą dla Ministra Zdrowia w zakresie zadań Funduszu oraz podziału środków finansowych na poszczególne działania.

Jednym z kluczowych zadań Rady będzie dokonywanie corocznie analizy i oceny skuteczności działalności Funduszu pod względem poprawy m.in. dostępności do świadczeń zdrowotnych, technologii lekowych i programów profilaktycznych. Rada ma również możliwość przygotowania rekomendacji i zgłaszania Ministrowi Zdrowia propozycji w zakresie przyszłych działań Funduszu, zdaniem Rady zasadnych do podjęcia i objęcia finansowaniem w ramach jednego z czterech dostępnych subfunduszy. Ewaluacja działalności Funduszu będzie dokonywana m.in. na bazie danych zdrowotnych gromadzonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia i Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, a więc oparta na rzeczywistej i bieżącej ocenie funkcjonowania systemu ochrony zdrowia.

Członkowie Rady Funduszu Medycznego:

  • Prof. dr hab. n. med. Lucjan Wyrwicz (Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy) - przedstawiciel ministra właściwego do spraw zdrowia,
  • Prof. dr hab. n. med. Maciej Banach (Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki) - przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
  • Prof. dr hab. n. med. Piotr Czauderna (Narodowa Rada Rozwoju) - przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
  • Marcin Martyniak - przedstawiciel Prezesa Rady Ministrów,
  • Agata Wolnicka - przedstawiciel Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia,
  • dr n. med. Wojciech Wysoczański - przedstawiciel Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji,
  • Tomasz Młynarski - przedstawiciel Rzecznika Praw Pacjenta,
  • Stanisław Maćkowiak (Federacja Pacjentów Polskich) - przedstawiciel organizacji zrzeszającej pacjentów,
  • Piotr Parjaszewski (Polskie Towarzystwo Mukowiscydozy, Fundacja Rozwoju Pediatrii) - przedstawiciel organizacji zrzeszającej pacjentów.
Źródło: www.gov.pl
Stowarzyszenie Osób z NTM UroConti; ul. Ciołka 13, 01-445 Warszawa; tel.: 22 279 49 07, fax: 22 279 49 10
© UroConti 2007 - 2021
create by QMD Company