.:UroConti - Stowarzyszenie Osób z NTM:. Nadal bez II linii leczenia OAB
WFIPP
Support_In_Continence

Nadal bez II linii leczenia OAB

2021-02-19

Na stronie Ministerstwa Zdrowia opublikowano Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 marzec 2021 r. Wbrew oczekiwaniom pacjentów, na liście nadal nie znalazł się mirabegron stosowany w II linii leczenia zespołu pęcherza nadreaktywnego (OAB).

Polska jest jedynym krajem w Unii Europejskiej, który nie refunduje II linii leczenia OAB, mimo, że pierwsza pozytywna rekomendacja Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji została wydana w 2014 roku.

Treść obwieszczenia Ministra Zdrowia dostępna jest tutaj.

Stowarzyszenie Osób z NTM UroConti; ul. Ciołka 13, 01-445 Warszawa; tel.: 22 279 49 07, fax: 22 279 49 10
© UroConti 2007 - 2021
create by QMD Company