.:UroConti - Stowarzyszenie Osób z NTM:. Pierwszy numer Biuletynu UroConti

Pierwszy numer Biuletynu UroConti

2011-03-31
Stowarzyszenie Osób z NTM "UroConti" opublikowało pierwszy numer Biuletynu Informacyjnego.

Na łamach Biuletynu Stowarzyszenie będzie prezentować podejmowane przez organizację inicjatywy, informacje o postulatach oraz bieżącej działalności.

Biuletyn będzie się ukazywał raz na kwartał, ze względu na niskie koszty jest publikowany w wersji elektronicznej.

Stowarzyszenie wysłało Biuletyn do przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Narodowego Funduszu Zdrowia, przedstawicieli Sejmowych i Senackich Komisji Zdrowia, parlamentarzystów, mediów, PCPR, Domów Opieki Społecznej oraz innych organizacji.

Zapraszamy do lektury.

Stowarzyszenie Osób z NTM UroConti; ul. Ciołka 13, 01-445 Warszawa; tel.: 22 279 49 07, fax: 22 279 49 10
© UroConti 2007 - 2020
create by QMD Company