.:UroConti - Stowarzyszenie Osób z NTM:. Inicjatywy legislacyjne

Inicjatywy legislacyjne

Inicjatywy legislacyjne to działania Stowarzyszenia na rzecz poprawy życia pacjentów z NTM. Dlatego przedstawiamy urzędnikom odpowiedzialnym za politykę zdrowotną w naszym kraju możliwe i konieczne do wdrożenia rozwiązania.

Przegląd inicjatyw:

- LIST OTWARTY DO MINISTER ZDROWIA

- NIEZBĘDNE MINIMUM

- PROKJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 15.01.2008

Stowarzyszenie Osób z NTM UroConti; ul. Ciołka 13, 01-445 Warszawa; tel.: 22 279 49 07, fax: 22 279 49 10
© UroConti 2007 - 2020
create by QMD Company