.:UroConti - Stowarzyszenie Osób z NTM:. Wykłady edukacyjne

Wykłady edukacyjne

Wykłady edukacyjne są bezpłatne i otwarte dla wszystkich, również dla osób niebędących członkami Stowarzyszenia. Podczas wykładów poruszane są różnorodne tematy, np. czynniki ryzyka wystąpienia NTM, możliwości leczenia, profilaktyka, używanie środków wchłaniających, zasady refundacji. Po wykładach istnieje możliwość zadawania pytań wykładowcom.

Obecnie wykłady organizowane są w:
- Bydgoszczy
- Gdańsku 
- Kielcach
- Krakowie
- Lublinie 
- Łodzi 
- Poznaniu

- Warszawie
- Wrocławiu

Stowarzyszenie Osób z NTM UroConti; ul. Ciołka 13, 01-445 Warszawa; tel.: 22 279 49 07, fax: 22 279 49 10
© UroConti 2007 - 2020
create by QMD Company